Binnenkort…

Op 17 mei werd er in de algemene ledenvergadering van Wijkvereniging “Noordhoek” aandacht geschonken aan de behoefte voor een zogenoemde WhatsApp Buurtpreventie groep. Dit naar aanleiding van het artikel in het wijkblad voor de wijk Noordhoek (jaargang 19, nummer 1, pagina 30/31).

Aldaar heb ik mij beschikbaar gesteld om dit project voor de gehele wijk te gaan realiseren. Dit betekent dat de appgroepen op dit moment in een ontwikkelingsfase zitten en binnenkort actief zullen worden. Voordat de appgroepen actief kunnen worden zullen er overleggen met gemeente, politie, wijkvereniging en het SMWO plaats moeten vinden. Hierin zal onder andere afgestemd worden in welke vorm en opzet de groepen actief worden en hoe de groepen in de wijk wordt verdeeld. De ontwikkelingen en startdatum zullen onder andere hier worden gepubliceerd. Vanaf de startdatum kunt u zich via deze website aanmelden voor de WhatsApp groep. Klik hiervoor op de knop “Aanmelden!”

Mocht u vragen hebben of mee willen werken aan dit project kunt u gebruik maken van het contactformulier.